Muzejní společnost Valašské MeziříčíMuzejní společnost

Účel společnosti

Úkolem společnosti je zajímat se o vše, co bylo lidskou rukou nebo myslí vytvořeno ve městě Valašské Meziříčí a jeho okolí, co souvisí s přírodním prostředím a jeho ochranou, co má spojitost s životem města i okolního regionu a co dokumentuje život i tvůrčí činnost jeho obyvatel.
S tím pak souvisí nezbytnost sbírat historické prameny, které svým původem, povahou nebo zaměřením charakterizují minulost či přítomnost města, publikovat spolkové zprávy a zpřístupňovat mnohostrannými formami život a tvořivost obyvatel města a jeho okolí.

Prostředky k dosažení účelu společnosti

  • v aktivní iniciativě jednotlivých členů společnosti
  • ve schůzích a vzájemných setkáváních
  • v pomoci při udržování veřejného muzea ve Valašském Meziříčí, která bude v plné šíři vytyčena v dohodě s muzeem
  • v publikaci zpráv, výsledků vědeckých bádání a rozprav
  • ve vlastní hospodářské činnosti

  • 130 let Musejní společnosti ve Valašském Meziříčí / 130 let MSVM (.PDF / 95 Kb)
  • 125 let Musejní společnosti ve Valašském Meziříčí / 125 let I. (.PDF / 44 Kb) 125 let II. (.PDF / 78 Kb)
Podrobné výroční zprávy zašleme vážným zájemcům na požádání.


www.msvm.cz                  web | klanica.cz